اسراییل

President Trump with Bahraini, Israeli and Emirati foreign ministers on the South Lawn (White House/Shealah Craighead)

ترامپ توافق صلح بین بحرین و اسرائیل را ترویج می کند

پرزیدنت ترامپ با میانجیگری برای دستیابی به یک توافق میان پادشاهی بحرین و اسرائیل، صلح و رفاه در خاورمیانه را گسترش داد.
U.S. Government officials applaud President Trump in the oval office (© Andrew Harnik/AP Images)

میانجیگری ترامپ برای دستیابی به یک توافقنامه تاریخی بین اسرائیل و...

اسرائیل و امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط دیپلماتیک و توسعه روابط اقتصادی، راهبردی و روابط مردم به مردم به توافق رسیده اند.