ژاپن

(© Evan Vucci/AP Images)

مشارکت چهارگانه: پیشبرد صلح و رفاه در منطقه هند- آرام

رهبران ایالات متحده، استرالیا، هند، و ژاپن برای پیشبرد همکاری ها در زمینه تغییرات اقلیمی، توسعه و سایر اولویت ها در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند.
A collage of the flags of Japan, Australia, the United States and India (Flag images: © Shutterstock)

مشارکت چهارگانه: حمایت از ارزش های دموکراتیک در هند- آرام

ایالات متحده، هند، استرالیا و ژاپن از طریق مشارکت چهارگانه به دفاع از دموکراسی و ارتقاء کامیابی در منطقه هند- آرام متعهد شده اند.
Computer screen showing video conference of world leaders (© AP Images)

رهبران جهانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای متعهد می شوند

در جریان نشست مجازی رهبران درباره تغییرات اقلیمی به میزبانی پرزیدنت بایدن، سران دولت های سراسر جهان تعهدات اساسی خود را برای مقابله با این چالش اعلام کردند.
4 men bumping elbows in greeting (© Kazuhiro Nogi/Pool Photo/AP Images)

ایالات متحده تعهد خود را به ژاپن و جمهوری کره عمیق...

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ائتلاف ایالات متحده با ژاپن و جمهوری کره را برای ترویج امنیت و کامیابی در منطقه هند- آرادم باز و آزاد تحکیم می کند.
Three Navy ships on open water (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class/Markus Castaneda)

کشورها در حمایت از منطقه باز و آزاد هند- آرام با...

ایالات متحده و متحدانش در ماه جاری در حمایت از یک منطقه باز و آزاد و نظم مبتنی بر قانون در هند- آرام رزمایش مشترک انجام می دهند.
Five men and a woman standing around a table, with flags in background (© Charly Triballeau/AP Images)

ایالات متحده به پیشبرد حق حاکمیت و آزادی ها در منطقه...

در حالیکه حزب کمونیست چین با قلدری با همسایگان خود در منطقه رفتار می کند، ایالات متحده همراه با شرکای خود از منطقه هند- آرام باز و آزاد حمایت به عمل می آورند.
Large crowd in New York City celebrating VJ Day (© Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)

خاطرات کهنه سربازان از روز پیروزی بر ژاپن

به مناسبت سالگرد روز پیروزی بر ژاپن که به جنگ جهانی دوم پایان داد، خاطرات سه کهنه سرباز آمریکایی را که در آن جنگ خدمت کرده بودند، بخوانید.
(© The Asahi Shimbun/Getty Images)

تنش های مرزی جمهوری خلق چین با همسایگان خود

از دریای چین جنوبی گرفته تا کوه های هیمالیا، حزب کمونیست چین همسایگان خود را تهدید می کند.