روز کارگر

Graphic with photos of men and women representing workers in different fields (Photos: © Shutterstock.com. Graphic: State Dept./B. Insley)

روز کارگر، و احیای اتحادیه ‌های کارگری

در حالی که کارگران ایالات متحده در انبارها، رستوران ها و کافی شاپ ها به تشکیل اتحادیه رأی می دهند، اتحادیه های کارگری شاهد پیروزی های شاخصی هستند. جریان چیست؟
Nurse comforting wife of dying COVID-19 patient in hospital bed (© Jae C. Hong/AP Images)

گرامیداشت کارگران سختکوش آمریکا در روز کارگر

به مناسبت روز کارگر، با چند تن از افرادی که در طول همه گیری ویروس کرونا در خط مقدم به کار خود و خدمت به جامعه ادامه دادند آشنا شوید.
خوان فلیپه هِرِرا در برابر یک نقاشی دیواری (هنرهای گل آبی)

قدردانی یک شاعر از کارگران

ملک الشعرای ایالات متحده تاریخچه خانواده اش را به عنوان کارگران مهاجر کشاورزی گرامی می دارد.