مشاوره

Person looking at a man on a computer screen (

شرکت های نوپا و سرمایه گذاران آنلاین با یکدیگر در تماس...

می خواهید کسب و کار جدیدی راه بیاندازید؟ شما می توانید با کارشناسان برجسته جهان در طیف وسیعی از رشته ها در اینترنت تماس برقرار کنید و ایده های خود را با آنهادر میان بگذارید.
مردی در برابر یک تخته سیاه که روی آن نوشته شده "کار نیک انجام دهید" ایستاده است. (عکس اهدایی از دانیل لوبتزکی)

دانیل لوبتزکی: ادغام کسب و کار با یک میلیون کار نیک

دنیل لوبتزکی، بنیانگذار شرکت اسنک KIND ، درباره ایجاد یک کسب و کار و بهبود بخشیدن به جهان با انجام اقدامات نیکوکارانه صحبت می کند.
طرحی از دو زن در مقابل صفحه کامپیوتر (طرح از وزارت امور خارجه/داگ تامپسون)

این زن پاکستانی طراحان بازی های ویدیویی را راهنمایی می کند

Sadia Bashir founded PixelArt Games Academy to give young game makers in Pakistan the chance to learn from experienced professionals.
افسران پلیس از کشورهای گوناگون در یونیفورم (عکس از آسوشیتدپرس)

نیروهای پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه علیه جنایات فراملی با یکدیگر...

تعلیم در آموزشگاه های بین المللی امور انتظامی بر آموختن بررسی تحلیلی تر جرایم و برقراری بهتر ارتباط متمرکز است.

تأثیری مثبت در تسریع کارآفرینی برای دختران: مشارکت شرکت های نو...

احتمال این که یک دختر تحصیل کرده درآمد آیندۀ خود را برای خانواده اش سرمایه گذاری کند از انجام چنین کاری توسط یک پسر...