بومیان آمریکا

Native American playing flute in front of canyon (NPS History Collection/Thomas C. Gray)

بومیان آمریکا از میراث خود حراست می کنند، و در پارک...

نهم اوت روز جهانی مردمان بومی جهان است. با چارلز سامس سوم، مدیر سازمان پارک های ملی ایالات متحده آشنا شوید.
(Shawn Miller/Library of Congress)

عکس های نمادین آمریکا در دو قرن

کتابخانه کنگره با نمایش عکس های نمادین و کمتر شناخته شده داستان آمریکا را بازگو می کند. در اینجا تعدادی از این عکس ها را ببینید.
(© Jessica Hill/AP Images)

نقش تاریخی زنان در خزانه داری ایالات متحده

پرزیدنت بایدن با انتصاب ماریلین مالربا به سمت خزانه دار ایالات متحده، او را به اولین بومی آمریکایی تبدیل خواهد کرد که به این عنوان دست می یابد.
(© Dan Addison/University of Virginia Communications Dept.)

چگونه یک دانشور گلچین جدید ادبیات انگلیسی نورتون را گردآوری کرد

یک استاد انگلیسی انتخاب اشعار انگلیسی زبان برای گلچین ادبیات نورتون را به "جنگ اشعار" تشبیه می کند. استراتژی او: ترکیبی بین المللی.
Joy Harjo at a podium (© Valerie Macon/AFP/Getty Images)

شاعر آمریکایی جوی هارجو: “همیشه شعری وجود دارد که می تواند...

جوی هارجو ، ملک الشعرا ایالات متحده می گوید که پس از یک دوره فشار ناشی از همه گیری ویروس و تنش نژادی برای آرامش و درس های آموخته شده به شعر رو می آورد.
(Courtesy of CCHRC)

معاصرسازی الگوی مسکن بومی در آلاسکا پایداری ایجاد می کند

دولت ایالات متحده در حال یادگیری و به کارگیری روش های قبایل بومی آمریکا برای ساختن خانه های مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی است.
Montón de lascas de corteza de árbol (© Kalcutta/Shutterstock)

مشارکت های بومیان آمریکا در عرصه پزشکی

نوامبر، ماه میراث ملی بومیان آمریکا است. درباره مشارکت بومیان آمریکا در نوآوری های پزشکی بیشتر بخوانید.
(Robert F. Bukaty/AP Images)

اولین وزیر بومی در هیئت دولت آمریکا

نوامبر، ماه میراث بومیان آمریکا است. با یکی از اعضای تاریخ ساز قبیله پوئبلو لاگونا که مدیریت یک نهاد فدرال را بر عهده دارد، آشنا شوید.
صحرای نیومکزیکو، ۲۰۱۱(Courtesy of Kay WalkingStick)

ادغام طرح های بومی آمریکایی در منظره نگاری

ببینید که میراث بومی آمریکایی کِی واکینگ اِستیک چگونه به آثار هنری او شکل داده است و چگونه نقاشی های مناظر او جایگاه آمریکایی های بومی را گرامی می دارند.