ناتو

(© Virginia Mayo/AP Images)

بلینکن “پایبندی ثابت قدم” آمریکا به ناتو را تأیید می کند

ناتو برای دهه ها سنگ بنای صلح و امنیت بوده است. ببینید چگونه ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو این پیمان با چالش های مدرن مقابله می کنند.
Secretary of State Antony Blinken speaking in front of flags (© Virginia Mayo/AP Images)

ایالات متحده و متحدان ناتو را برای مقابله با چالش های...

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه چشم انداز خود را در مورد چگونگی مدرن سازی و تطبیق ناتو و سایر مشارکت ها برای مقابله با چالش های قرن بیست و یکم تشریح می کند.
President Joe Biden speaking into microphones (© Patrick Semansky/AP Images)

بایدن: ایالات متحده با شرکای دموکراتیک خود همکاری خواهد کرد

ایالات متحده به همکاری با شرکا و متحدان خود برای حمایت از ارزش های دموکراتیک و مقابله با چالش های جهانی متعهد است.
Men in uniforms standing around a computer screen (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Samuel Souvannason)

ایالات متحده به متحدین خود در مبارزه با حملات سایبری کمک...

کارشناسان سایبری ایالات متحده با دفاع از حملات اینترتی به سایر کشورها در حفظ دموکراسی کمک می کنند. ببینید کدام کشورها با حملات سایبری مبارزه می کنند.