شبکه سازی

(Courtesy of Rena Alimardanova)

یک ابتکار ایالات متحده کارآفرینان زن را در سراسر جهان برای...

ابتکار وزارت امور خارجه ایالات متحده به زنان کارآفرینان و صاحب کسب و کارهای کوچک در سراسر جهان کمک می کند. درباره این ابتکار بیشتر بدانید.
(© Tatan Syuflana/AP Images)

حمایت ایالات متحده از کشورهای آسه آن در عرصه بهداشت عمومی

ایالات متحده دهه ها است که از نیازهای پزشکی و بهداشتی منطقه آسه آن حمایت به عمل آورده است. درباره یک ابتکار جدید آمریکا و این اتحادیه بیشتر بخوانید.
مردمی که بیرون ایستاده و پلاکاردهایی برای رژه در دست دارند (اهدایی گلدن ساکس هنگ کنگ)

شرکت هایی که به پیشبرد حقوق بشر و حقوق کار کمک...

شرکت های هوشمند بر گوناگونی، فراگیری، شفافیت و تعامل در محل کار تاکید می کنند. آنها با این کار حقوق بشر را پیش می برند، و این برای کسب و کار سودمند است.

بهیافت مواد دورریختنی و استفاده مجدد از آنها

بازار مواد اولیه ایالات متحده راهی تازه برای تسریع در جهت اتخاذ یک اقتصاد چرخه ای است که در آن مواد اولیه کمتری به هدر می روند و محیط زیست در امان می ماند.

راهنمایی هایی برای کسب روادید تجاری موقت

کنفرانس های تلفنی راحت هستند و کار را راه می اندازند ولی هیچ چیزی جایگزین نشست های رو در رو نمی شود. اگر شما...
دانه های قهوده به شکل نقشه آفریقا روی پارچه گونی (عکس از شاتراستاک)

دیاسپورا: یک پل ارتباطی در تجارت جهانی

In trade, trust is essential between buyers and sellers. How can distant strangers begin to build that trust? Diaspora communities can be the bridge.
نمودارین از مردم که دور زمین زمین دست های یکدیگر را گرفته اند. (عکس از شاتراستاک)

مهاجران دور از وطن جهان را به هم پیوند می دهند

What is the world's most effective social network? The answer may be diaspora communities, which contribute to development, understanding and innovation.
تصویر سازی از دانشجویان در لباس فارغ التحصیلی دانشگاه که مدارک دانشگاهی شان دو صخره را به یکدیگر متصل کرده است (وزارت امور خارجه / داگ تامپسون)

دانشکده های بازرگانی پیوند مواد درسی و نیاز کسب و کارها

A growing number of U.S. business schools today offer a combination of instruction and learning that is hands-on, entrepreneurial and global.
زنی که درغرفه نمایشگاه بازرگانی مشغول تماشای کالایی است (وزارت امور خارجه)

قانون رشد و فرصت برای آفریقا: ایجاد مشاغل، کمک به کارآفرینان

"The African Growth and Opportunity Act is responsible for the creation of about 350,000 direct jobs for Africa and another million or so indirect jobs." - Witney Schneidman, Africa affairs expert