برقراری نظم و قانون

مقامات با ماسک صورت در مقابل دو پرچم و آرم عملیات سپر تروآ روی صفحه ایستاده اند. (© Denis Poroy/AP Images)

نهادهای مجری قانون ایالات متحده با همتایان خود در سراسر جهان...

مقامات آمریکایی و متخصصان اجرای قانون با همتایان خود در خارج از کشور همکاری می کنند تا جهان را ایمن تر سازند. ببینید چرا این مشارکت ها حائز اهمیت هستند.
چپ: آرایه ای از سرنیزه سنگی، تیغه های چاقو و سایر ابزارها. راست: دستانی دستکش دار با یک سرنیزه سنگی (Homeland Security Investigations)

ایالات متحده ۵۲۳ قطعه باستانی را به مکزیک باز می گرداند

قاچاق آثار باستانی یک فعالیت جنایی فراملی چند میلیارد دلاری است. درباره قاچاق آثار باستانی مکزیکی توسط یک فرد و اقدامات دولت ایالات متحده بخوانید.
Small group of people standing by a wall outside gesturing in fear (© Ismail Coskun/HA/AP Images)

ایالات متحده برای پیشگیری از وقوع جرایم شنیع برنامه های آموزشی...

ایالات متحده با استفاده از داده ها و آموزش های تخصصی به کشورها در جلوگیری از جرایم شنیع علیه جمعیت آسیب پذیر کمک می کند. درباره کمک های ایالات متحده به کشورهای نیازمند بیشتر بخوانید.
(Homeland Security Dept./Benjamin Applebaum)

ایالات متحده مرکز جدیدی را برای مبارزه با قاچاق انسان راه...

دولت ایالات متحده با تأسیس مرکز مقابله با قاچاق انسان، واکنش جهانی برای مقابله با برده داری امروزی را رهبری می کند.
Woman with closely trimmed hair surrounded by law enforcement officers (© Mark Schiefelbein/AP Images)

قوانین مبهم رژیم های استبدادی هر کسی را به مظنون تبدیل...

قانون اساسی ایالات متحده الزام می دارد که قوانین به طور واضح و دقیق شرح داده شوند تا از صدور احکام دلبخواهی جلوگیری شود. ببینید سایر دولت ها چگونه از قوانین مبهم برای هدف گرفتن شهروندان خود سوء استفاده می کنند.
(© Eric Gay/AP Images)

مقامات ایالات متحده به فراخوان برای اصلاح نیروهای پلیس پاسخ می...

دولت های محلی در ایالات متحده در پی مرگ جورج فلوید، اصلاحاتی را در نیروهای پلیس خود به اجرا گذاشته اند. ببینید دولت ها چگونه به فراخوان مردم پاسخ می دهند.
People walking in a crowd (© Jake May/The Flint Journal/AP Images)

افسران پلیس در همبستگی همراه با معترضان مسالمت آمیز راهپیمایی می...

در پی مرگ یک مرد سیاهپوست به دست نیروهای پلیس، افسران پلیس در سراسر ایالات متحده برای نشان دادن همبستگی خود در کنار معترضان راهپیمایی کردند. ببینید پلیس چگونه از تظاهرات صلح آمیز حمایت می کند.
Photos on a "Wanted for Rwandan Genocide" poster with two of the same man in the center crossed out with a red marker (© Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images)

مظنون اصلی در نسل کشی رواندا دستگیر شد

فلیسین کابوگا، یکی از هماهنگ کنندگان نسل کشی در رواندآ دستگیر شد و به زودی محاکمه خواهد شد.