ریاست جمهوری

پرزیدنت اوباما در لباس رسمی در حال سخنرانی پشت تریبون (عکس از کاخ سفید)

اظهارات پرزیدنت اوباما درباره مطبوعات آزاد در مهمانی سالانه شام خبرنگاران...

سخنرانی پرزیدنت اوباما در مهمانی شام سالانه خبرنگاران کاخ سفید حاضران را به خنده آورد و شامل نکته هایی جدی درباره اهمیت رسانه ها نیز بود.

یک کنوانسیون باز و رقایتی چیست؟

رسانه ها و صاحبنظران سیاسی آمریکایی دوست دارند شاهد برگزاری یک کنوانسیون باز و رقابتی باشند. در سال ٢۰۱۶ این وضعیت ممکن است برای جمهوری خواهان پیش آید.