روز رئیس جمهور

Illustration of man placing hand on book in front of U.S. Capitol

چرا سوگند رئیس جمهوری برای آمریکایی ها اهمیت دارد

بیستم فوریه روز رئیس جمهور است. ببینید چرا همه رؤسای جمهوری ایالات متحده پیش از شروع کار باید سوگند یاد کنند.
Photo de gauche : Ronald Reagan assis sur une chaise à côté de matériel de radio (© AP Images) Photo du centre : Jimmy Carter tenant des cacahuètes récoltées sur son exploitation agricole (© PhotoQuest/Getty Images) Photo de droite: Gerald Ford en uniforme devant une cabine de rangers (Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque présidentielle de Gerald R. Ford)

رؤسای جمهوری ایالات متحده در حرفه های مختلف تخصص داشتند

بسیاری از رؤسای جمهوری ایالات متحده قبل از تصدی این سمت به عنوان مقامات دولتی خدمت می کردند، اما نه همه آنها. برخی از آنها روزگاری مشاغل غیرمعمولی داشتند که آنها را در مسیر زندگی شان قرار داد.
Man holding painting in storage room with packed shelves (Allan Goodrich/JFK Library)

کتابخانه های ریاست جمهوری چهره انسانی مقامات سابق ایالات متحده را...

تاریخ اغلب رؤسای جمهور را به چهره های افسانه ای تبدیل می کند، اما کتابخانه های ریاست جمهوری ایالات متحده به ما کمک می کند درک بهتری از آنها و دوران خدمت آنها پیدا کنیم.