آزادی مطبوعات

طرحی از شهبالی که از دستی پر می گیرد (داگ تامسون وزارت امور خارجه)

دموکراسی می خواهید؟ از مطبوعات آزاد و فعال محافظت کنید.

یک دموکراسی نیرومند مطبوعات آزاد را تشویق می کند، مطبوعاتی که آگاهی رسانی می کنند، به دیدگاه های گوناگون توانایی می بخشند، و رهبران را پاسخگو قرار می دهند.
video

آمریکایی ها در ابراز بیان آزاد هستند [ویدیو]

کشورهای دموکرات از ابراز آزادانه بیان جلوگیری نکرده بلکه آن را تشویق می کنند. آزادی بیان از زمان تاسیس این کشور جزئی از ماهیت آن بوده است.
دو دست ه با سیم خاردار بسته شده اند (عکس از شاتراستاک)

خانواده های نگران در بیرون زندان های ایران چشم انتظار خبر...

پس از سرکوبی وحشیانه، خانواده هایی که بیرون زندان های ایران در انتظار عزیزان خود هستند از این نگران اند که آنها در معرض شکنجه و مرگ به دست مقامات باشند.
video

دستگیری و زندان غیرعادلانه به خاطر عقیده و اعتقاد [ویدیو]

زندانیان سیاسی که در سراسر جهان به دلایل غیرعادلانه در بازداشت بسر می برند تنها آزادی خود را از دست نداده اند بلکه گاهی برای سال ها از زندگی عزیزانشان نیز کنار گذاشته شده اند.
چهره یک مقام روسی که روی یک گودال نقاشی شده است (توئیتر)

طنز: بهترین راه برای افشای فساد و بی عدالتی

طنز راهی برای سرگرم کردن مردم، و در عین حال آگاه ساختن آنها از مسائل جدی ، و در نتیجه ابزاری نیرومند برای ایجاد تغییر است.
video

توصیه گلن کسلر از روزنامه واشنگتن پست به علاقمندان حرفه روزنامه...

سی سال تجربه در روزنامه نگاری چیزهای زیادی به گلن کسلر آموخته است. به سخنان او درباره چگونگی پرداختن به حرفه روزنامه نگاری توجه کنید و چند نکته از یک روزنامه نگار کارشناس و با تجربه بیاموزید.

گام هایی حیاتی برای روزنامه نگاری پرخطر

روزنامه نگاران که زمانی به عنوان ناظران بی طرف جنگ ها پذیرفته شده بودند امروز به طور فزاینده ای مورد هدف قرار دارند. آنها برای کاهش خطر چه باید بکنند؟

رسانه ای که روزنامه نگارانش نگران امنیت خود باشند، آزاد نیست

روزنامه نگاران اکنون در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگری تهدید می شوند، ولی هنوز هم آزادی مطبوعات کلید دستیابی به یک جامعه سالم و برابرانه است.
جیسون رضاییان و جان کری کنار یکدیگر نشسته اند و صحبت می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

بدون مطبوعات آزاد، کشور ها “چیزی برای یاد دادن” ندارند

کری، وزیر امور خارجه می گوید: "بدون مطبوعات آزاد یک کشور چیزی که به آن مباهات کند، که به دیگران بیاموزد، و راهی برای تحقق بخشیدن به توان بالقوه خود ندارد."