برگشت

(State Dept./D. Thompson)

پوستر روز زمین ۲۰۲۳ – دانلود

در روز زمین، درباره این موضوع تأمل کنید که چگونه می توانید در سیاره مان سرمایه گذاری کنید و چرا "همه در همه جا" باید کارهای بیشتری انجام دهند.
(© Gerald Herbert/AP Images)

آنچه که باید در مورد جذب کربن دانست

تفاوت بین جذب کربن و حذف کربن چیست؟ در اینجا درباره این دو فناوری نوظهور بیشتر بیاموزید.
انیمیشن افزایش دمای جهان طی ۱۱۶ سال گذشته (اد هاوکینز)

می دانید که یک سیاره در حال گرم شدن چه شکلی...

اد هاوکینز، که یک دانشمند اقلیم شناس است، انیمیشنی تکان دهنده را برای نشان دادن میزان افزایش دمای جهان طی ۱۱۶ سال گذشته تهیه کرده است. ببینید یک سیاره در حال گرم شدن چه شکلی دارد.