کری، وزیر امور خارجه

مردم به مناسبت تصویب رفراندم در ماه مه به نفع ازدواج همجنسگرایان در ایرلند شادی می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

حقوق همجنسگرایان در سراسر جهان در حال پیشرفت است

کری ، وزیر امور خارجه و فعالان می گویند، پیشرفت های بسیاری در پیشبرد حقوق دگرباشان جنسی صورت گرفته ، ولی کار بیشتری باقی مانده است.

حقوق دگرباشان جنسی از اولویت های ایالات متحده است. رندی بری...

رندی بری، نماینده ویژه امور دگرباشان جنسی می گوید: "دگرباشان جنسی حق برخورداری از همان حقوق بشر و حقوق و آزادی های بینادینی را که برای هر کس دیگر در هر جا منظور شده است دارند."
جمعیتی در مقابل ساختمان دولتی که پلاکاردهای اعتراضی با خود حمل می کنند (© عکس از آسوشیتدپرس)

از هوایی که تنفس می کنید راضی هستید؟

محققان از طریق AirNow-International شیوه های رهگیری کیفیت هوا و سطوح آلودگی خطرناک مورد استفاده در ایالات متحده را در مورد چندین کشور آسیایی اعمال می کنند.
جیسون رضاییان و جان کری کنار یکدیگر نشسته اند و صحبت می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

بدون مطبوعات آزاد، کشور ها “چیزی برای یاد دادن” ندارند

کری، وزیر امور خارجه می گوید: "بدون مطبوعات آزاد یک کشور چیزی که به آن مباهات کند، که به دیگران بیاموزد، و راهی برای تحقق بخشیدن به توان بالقوه خود ندارد."

امضای موافقتنامه پاریس گام بزرگی در راستای مقابله با تغییرات آب...

بسیاری از کشورها توافقنامه پاریس را امضا کرده و برخی از آنها آن را به تصویب رساندند تا بتوانند روند تغییرات آب و هوایی را آهسته کنند. گام بعدی چیست؟
جان کری، پشت پودیوم سخنرانی (عکس از آسوشیتدپرس)

کری کنفرانس آب و هوا در پاریس را به یک توافق...

In his speech at COP21, Secretary Kerry explains the necessary steps to correct climate change and the U.S.'s commitment to help other countries.
جان کری وزیر امور خارجه در حالیکه پرچم ها در پس زمینه دیده می شوند مشغول سخنرانی است (عکس از آسوشیتدپرس)

زمان یافتن یک راه حل جهانی برای مقابله با تغییرات آب...

The effects of climate change are felt everywhere, and it's time for a global solution, says Secretary of State John Kerry.
جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در حال سخنرانی (عکس از آسوشیتدپرس)

سخنان کری درباره تغییر آب وهوا: “محافظت از آینده جهان وظیفه...

It is not too late to curb the greenhouse emissions that are causing climate change, says Secretary Kerry, and an effective agreement is within reach.
تصویر قطعات شطرنج که سایه هایی به شکل افرادی در حال فشردن دست یکدیگر می افکنند. (وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)

با پاسخگو قرار دادن روسیه می توان تحریم ها علیه آن...

President Obama says sanctions against Russia can be rolled back if commitments to uphold the Minsk agreements are upheld.