فضا

اعضای تیم دانشگاه کارنگی ملون در مسابقه جایزه ماه گوگل

هدف پیشگامان فضا: جایزه ایکس، ماه و فراتر از آن

روبن نونز، مهندس هوافضا و کارآفرین از روزی که از جایزه ماه گوگل، مسابقه ای برای فرود آوردن یک کاوشگر روی ماه مطلع شد،...

در چنین روزی … کشورها برای رسیدن به ستارگان گرد هم...

انسان ها در طول زمانی که به ستارگان چشم دوخته اند، به زندگی در فضا نیز اندیشیده اند. شانزده سال پیش، در ٢٠  نوامبر...

برنامه نجات بشریت از شهاب سنگ های مرگبار

سنگ های آسمانی به طور معمول هر روز با زمین برخورد می کنند. بیشتر این سنگ ها و قطعه های یخ به اندازه ذرات...