تجارت

(© Scott Peterson/Getty Images)

پیشنهاد مسیر های جایگزین برای صادرات غلات اوکراین از سوی کشورهای...

پس از کناره گیری روسیه از ابتکار غلات دریای سیاه، اوکراین مسیر های جایگزینی برای صادرات غلات خود پیدا کرد.
(© Sajjad Hussain/AFP/Getty Images)

رهبران جهان از روسیه می خواهند دوباره به توافق غلات دریای...

پاپ فرانسیس و دیگر رهبران جهان مصراً از روسیه خواستند به توافقی که غلات اوکراینی را به کشورهای سراسر جهان می رساند، پایبند بماند.
(© Ajit Solanki/AP)

روابط نزدیک ایالات متحده و هند باعث رشد تجارت و فناوری...

تجارت بین ایالات متحده و هند رو به افزایش است. ببینید روابط بین دو کشور چگونه به ایجاد مشاغل و تقویت تولید انرژی پاک کمک می کند.
(© Mohamed Sheikh Nor/AP)

روسیه با خروج از توافق غلات سازمان ملل امنیت غذایی جهان...

ببینید مقامات جهانی درباره تأثیر تصمیم روسیه برای خروج از ابتکار غلات دریای سیاه سازمان ملل چه می گویند.
(USAID AGRO/Sodel Vladyslav)

غلات بیشتری از اوکراین از طریق ابتکار سازمان ملل تحویل داده...

بیش از ۶۵٪ گندم اوکراینی صادر شده از طریق ابتکار غلات دریای سیاه سازمان ملل به کشورهای در حال توسعه تحویل داده شد. درباره این ابتکار بیشتر بدانید.
(Courtesy of DFC)

بهبود عملکرد بنادر جوامع را به تجارت جهانی متصل می کند

ایالات متحده به ساخت بنادر پایدار و با کیفیت در سراسر جهان، افزایش دسترسی کشورها به تجارت جهانی و ایجاد مشاغل کمک می کند.
(© Alexey Furman/Getty Images)

اهمیت ابتکار غلات دریای سیاه سازمان ملل

در مورد توافقی که در ماه ژوئیه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل بین اوکراین و روسیه انجام گرفت و اهمیت تداوم آن بیاموزید.
(© Shutterstock.com)

ارزش واقعی حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری چیست و ایالات متحده چگونه برای حمایت از آن در دادگاه های خود تلاش می کند؟ در اینجا با اهمیت آن آشنایی بیشتری پیدا کنید.
(© Szasz-Fabian Jozsef/Shutterstock.com)

تخصیص بودجه ایالات متحده برای افزایش حجم عرضه نیمه رساناها و...

ببینید بودجه تخصیص شده قانون تراشه و علم (CHIPS) چگونه به وزارت امور خارجه برای بهبود زنجیره تأمین جهانی و ایمن سازی اینترنت جهانی کمک خواهد کرد.