TTIP

پیگیری سریع تجارت” و اهمیت آن برای شما”

Trade promotion authority will expand workers’ rights, it will protect the environment, and it will promote a free and open Internet.

مصاحبه با سفیر ایالات متحده در بریتانیا

زندگی یک سفیر پر مشغله است. به عنوان نماینده یک کشور، مذاکره درباره سیاست ها، میزبانی از مقامات رسمی و تسلط بر سیاست های...
گرافیک دربارۀ بازرگانی (وزارت امورخارجه)

یک روش داد و ستد بازرگانی کارآمد را از این سفیران...

برای تبلیغ دربارۀ بزرگ ترین معاملۀ بازرگانی جهان، یعنی سرمایه گذاری مشترک بازرگانی ترا اطلس (TTIP)، بیشتر مقامات در پشت تریبون سخنرانی کرده و...