قوه قضایی ایالات متحده

زاهد قریشی دستش را بالا گرفته است. (© Tom Williams/AP Images)

زاهد قریشی، اولین قاضی فدرال مسلمان در تاریخ آمریکا

مجلس سنای ایالات متحده انتصاب زاهد قریشی را تأیید کرد. درباره این فرزند مهاجران پاکستانی که به اولین قاضی فدرال مسلمان در تاریخ آمریکا تبدیل گشت بیشتر بخوانید.
La Amistad ship (© The History Collection/Alamy)

آمیستاد چگونه آمریکا را به سوی آرمان های بنیادین خود سوق...

پرونده آمیستاد به ده ها آفریقایی کمک کرد تا از بردگی رهایی یابند و آمریکا را وادار کرد طبق آرمان های بنیادین خود عمل کند. درباره آمیستاد اطلاعات بیشتر کسب کنید.
Mourners surround the casket of the late Associate Justice Ruth Bader Ginsburg in the Statuary Hall (© Olivier Douliery/AFP/Getty Images)

آمریکایی ها یاد یک قهرمان برابری را گرامی می دارند

حضار به قاضی دیوان عالی روث بیدر گینزبرگ که در سن ۸۷ سالگی درگذشت، در ساختمان دیوان عالی ایالات متحده و کنگره ایالات متحده ادای احترام کردند.