پارک های ایالات متحده

Buildings on Mackinac Island

ثبت آثار و اماکن تاریخی چگونه صورت می گیرد؟

آثار و اماکنی که از نظر فرهنگی و تاریخی ارزشمند هستند می توانند بودجه فدرال دریافت کنند. در مورد نحوه به ثبت رسیدن آنها در فهرست ملی بیشتر بدانید.
Rocky Mountain Goat in front of Bearhat Mountain in Glacier National Park, Montana, U.S.A. (© Viktor Posnov/Alamy)

برنامه خواهرخواندگی پارک ها کشورهای جهان را بهم پیوند می دهد

ایالات متحده از طریق برنامه خواهرخواندگی پارک ها با ۳۲ کشور در سراسر جهان برای ترویج حفاظت از محیط زیست مشارکت می کند.
بازدیدکنندگان از پارک ملی اورگلید به یک سوسمار در آن سوی جاده نگاه می کنند. (اداره خدمات پارک ملی)

محافظت از پارک ها، ترمیم طبیعت آسیب پذیر

President Obama wants to protect landscapes and people from the consequences of climate change. He'll do that by preserving natural spaces.