اویغورها

(© Damir Sagolj/Reuters)

ایالات متحده یک هماهنگ کننده ویژه برای حمایت از تبتی ها...

این مقام وزارت خارجه برای مقابله با وخیم شدن وضعیت حقوق بشر و سرکوب فزاینده جامعه تبتی تلاش خواهد کرد.
Rohingya men praying (© Oviyandi Emnur/Barcroft Media/Getty Images)

سفیر براون بک: آزار و اذیت مذهبی یک مشکل پایدار باقی...

بسیاری از افراد در سراسر جهان اجازه عبادت و انجام فرائض مذهبی خود را ندارند. درباره رهبری ایالات متحده در حمایت از آزادی مذهبی در سراسر جهان بیشتر بخوانید.
Flag seen behind razor wire (© Gred Baker/AFP/Getty Images)

حمله پکن به اویغورها اقدام ضد تروریستی نیست

دولت چین ادعا می کند سرکوب مسلمانان مبارزه با تروریسم است. اما شواهد نشان می دهد که آنها در حال سرکوب اقلیت های مذهبی هستند.
Mongolians holding up signs in protest (

چگونه دولت چین از زبان برای سرکوب اقلیت ها استفاده می...

دولت چین در یک کمپین همگون سازی فرهنگی، کودکان مغول را وادار می کند که به جای زبان مادری خود در مدرسه ماندارین یاد بگیرند.
On left a trailer truck with door open showing stacks of boxes and on right an outstretched arm holding a packaged piece of hair (U.S. Customs and Border Protection)

ایالات متحده با کار اجباری در سین کیانگ مخالفت می کند

ایالات متحده واردات کالاهای ساخته شده با کار اجباری در چین را منع کرده و سازمان هایی را که مسئول ظلم و سوءرفتار با اویغوری ها هستند را تحریم کرده است.
Two people serving tea to others seated at a table during meeting (© Mark Schiefelbein/AP Images)

ایالات متحده معمار اردوگاه های اویغورها را تحریم می کند

دولت ایالات متحده مقامات چینی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر علیه اویغورها و سایر گروه های اقلیت قومی در چین تحریم می کند.
Boxes on assembly line (© Maxx-Studio/Shutterstock)

ایالات متحده از خطرات تجاری ناشی از سوءرفتار چین هشدار می...

ایالات متحده به کسب و کارها توصیه می کند که به خطرات مشارکت با شرکت هایی که ممکن است از نقض حقوق بشر در استان سین کیانگ در چین حمایت کنند، توجه کنند.
(© Mukhit Toktassyn/AP Images)

گزارش: حزب کمونیست چین به عقیم سازی گسترده زنان اقلیت دست...

حزب کمونیست چین برای کنترل جمعیت اقلیت های مذهبی و قومی زنان اویغور را مجبور به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و یا عقیم سازی می کند.
Men dancing in front of a yellow mosque with two minarets (© Greg Baker/AFP/Getty Images)

چین در ادامه سرکوب اقلیت های مذهبی، مسجد اویغورها را تخریب...

در یک اقدام سرکوبگرانه دیگر علیه مسلمانان، دولت چین یک لوح نمادین را از سر در مسجد عید گاه شهر کاشغر برداشت.