یونسکو

(© Alexei Konovalov/TASS/Getty Images)

“رفتار وحشیانه” روسیه در سایت های فرهنگی اوکراین

گزارش ۲۰۲۱ یونسکو شرح می دهد که روسیه چگونه قصد دارد با آسیب رساندن به مکان های فرهنگی اوکراین در کریمه، تاریخ را بازنویسی کند.
مردی در حال ترمیم نقاشی روی سقف (Courtesy of Megawra)

ایالات متحده و مصر از یک مقبره تاریخی قاهره محافظت می...

یک میراث بسیار محبوب اما آسیب دیده در مصر، با کمک مالی صندوق سفیران برای حفاظت از میراث فرهنگی وزرات امور خارجه ایالات متحده احیا شده است.