روز بزرگداشت رزمندگان ارتش

Group of men saluting (© Mario Tama/Getty Images)

رمز ناشکسته: گرامیداشت رمزگویان ناواهو

نوامبر ماه ملی میراث بومیان آمریکا و آلاسکا است. درباره رمزگویان ناواهو، که رمزنگاری محرمانه آنها به پایان دادن به جنگ جهانی دوم کمک کرد، اطلاعات کسب کنید.
Veteran soldier waving an American flag and smiling

بزرگداشت سالانه کهنه سربازان ارتش ایالات متحده در ماه نوامبر

با ریشه روز کهنه سربازان آشنا شوید و ببینید در این روز تعطیل چگونه از سربازانی که در همه جنگ های تاریخ آمریکا خدمت کرده اند، قدردانی می شود.