دو دانشجو با استفاده از علم به مناطق بحران زده نور می برند

یک دختر اهل هائیتی در حال استفاده از یک دستگاه LuminAID

هنگامی که آندریا استرشتا و آنا استورک قربانیان فجایع را از تلویزیون مشاهده کردند، تصمیم گرفتند در این زمینه کاری انجام دهند. هر دوی آنها فارغ التحصیل رشته معماری و طراحی بودند. آنها هم دارای ذکاوت، هم تحصیلات و هم اراده لازم برای کمک کردن بودند.

در مجله Design & Trend  مطالب بیشتری درباره LuminAID ، قدرت تحصیل و راه هایی که می توانید کمک کنید بیاموزید.

همچنین در STEM Career Lab می توانید به اکتشاف حرفه آینده خود در عرصه علم، فناوری و مهندسی و ریاضیات بپردازید. به عنوان مثال می توانید ببینید که معماری امروز چگونه از مهارت هایی در زمینه ریاضی و علم برای طراحی ساختمان های کارآتر و پایدارتر آینده استفاده می کند.