USAID با ارائه واکسن به نجات جان ۳/۹ میلیون کودک در ده سال گذشته کمک کرده است

دستان یک بزرگسال یک دستگاه فلزی را روی بازوی یک کودک فشار می دهند (USAID)
یک کودک واکسن آبله دریافت می کند. (USAID)

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) به مصون سازی مردم در همه جای دنیا متعهد است.

مصون سازی مقرون به صرفه است، شیوع بیماری های قابل پیشگیری را کند یا متوقف می کند، و آغاز یک زندگی سالم را برای کودکان امکان پذیر می سازد. از همه مهمتر، مصون سازی هر سال جان تقریباً ۲ تا ۳ میلیون نفر را نجات می دهد و مرگ و میر کودکان در جهان را حداقل به نصف کاهش دهد.

طی دهه گذشته، برنامه های بهداشت کودکان آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، عمدتاً به پاس واکسن ها به نجات جان بیش از ۳/۹ میلیون کودک کمک کرده است.

از سال های دهه ۲۰۰۰، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برای گردهم آوردن بخش دولتی و خصوصی به منظور گسترش دسترسی به واکسن های نجات بخش با اتحاد واکسن گاوی (GAVI) مشارکت کرده است. این آژانس از سال ۲۰۰۱ تاکنون تقریباً ۸/۲ میلیارد دلار به گاوی اهدا کرده است، و این حمایت به ۷۳ کشور با درآمد کم کمک کرده است تا بیش از ۸۲۲ میلیون کودک را واکسینه کرده و جان بیش از ۱۴ میلیون نفر را نجات دهند.

همکاری آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با اتحاد واکسن همچنین به توسعه واکسن های جدید و ایجاد سیستم های مصون سازی پایدار برای حمایت از توزیع واکسن کمک کرده است.

Left: Woman examining syringچپ: زنی که به یک سرنگ نگاه می کند. وسط: یک زن و یک کودک روی صندلی، یک زن دیگر سرنگ در دست دارد. راست: یک کودک و دو بزرگسال ایستاده اند، یکی بازوی کودک را در گرفته است. (USAID)e. Center: Child and adult in chairs, another adult holding syringe. Right: Standing child and two adults, one holding child's arm (USAID)
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برای حمایت از برنامه های مصون سازی و تحویل واکسن های ایمن و مؤثر به کودکان با دولت های میزبان و شرکای بین المللی همکاری می کند. (USAID)

یک کارزار دراز مدت

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده از زمان تاسیس در سال ۱۹۶۱ با بیماری های عفونی مبارزه کرده است. آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برای ریشه کنی آبله که در اواخر سال های دهه ۱۹۶۰ هنوز ۶۰ درصد از جمعیت جهان را تهدید می کرد و از هر ۴ قربانی ۱ نفر را می کشت، تلاش کرد. دولت ایالات متحده ۳۲ میلیون دلار – بیشترین کمک – به یک کارزار ریشه کنی آبله در سراسر جهان اهدا کرد. آبله برای قرن ها بیماری مصیبت باری برای انسان بود. این تلاش فقط در مدت یازده سال این بیماری را از بین برد.

در سال های دهه ۱۹۸۰، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به کارزار جهانی مبارزه با فلج اطفال پیوست. آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با همکاری شرکایی مانند ابتکار جهانی ریشه کن سازی فلج اطفال، به تحویل واکسن های فلج اطفال به کودکان در مکان های دور از دسترس کمک کرد. برآورد می شود که ۱۷ میلیون کودک از فلجی در امان مانده اند و از آغاز اقدامات برای ریشه کنی فلج اطفال در اواسط سال های دهه ۱۹۹۰، این بیماری در بیش از ۱۲۰ کشور جهان از بین رفته است.

واکسن های موجود از بیش از ۲۰ بیماری، از ذات الریه و سرطان دهانه رحم گرفته تا ابولا و سرخک محافظت می کنند. آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده همچنان از تلاش کشورها برای توسعه سیاست های مصون سازی کارآمد و ایمن، استراتژی ها و رهنمودهایی که برای اجرای برنامه های مصون سازی معمول خود نیاز دارند، پشتیبانی می کند.

برای مقابله با کووید-۱۹ در سراسر جهان، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده ۲ میلیارد دلار از ۴ میلیارد دلار برنامه ریزی شده را در حمایت از تعهد بازار پیشرفت اتحاد واکسن و ابتکار کوواکس برای توزیع واکسن در ۹۲ کشور با درآمد کم و متوسط  تأمین کرده است. این کمک مالی واکسن ها را به آسیب پذیرترین جمعیت جهان تحویل خواهد داد و شیوع کووید-۱۹ و گونه های مختلف آن را کاهش خواهد داد.

برای آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و شرکای آن، واکسن ها همیشه بخش مهمی از تلاش های آژانس برای نجات جان افراد، محافظت از آسیب پذیرترین افراد در برابر بیماری، و ترویج ثبات جوامع و کشورها بوده و هستند.

نسخه ای از این مقاله توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده منتشر شده است. نسخه کامل آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده را در اینجا بخوانید.