کری، وزیر امورخارجه، با اعلام تغییراتی در روند صدور روادید برای زوج های همجنسگرا  در دوم اوت ۲۰۱۳ گفت: “تمامی زوج های متاهل از حقوق یکسان برخوردار خواهند شد.” به همین سادگی، هر قاعده ای که بر روال روادید زوج های متاهل جاری است برای همه اطلاق می شود بدون توجه به این که این زوجین همجنس باشند یا از جنس مخالف.

اما با توجه به تغییرات سریع قانون در برخورد با زوج های همجنسگرا در کشورهای مختلف در سراسر جهان و موقعیت های مختلف روادیدی، کلمه “ساده” نیازمند تفسیر است.

چه چیزی تغییر یافته است؟

از اوت ۲۰۱۳ همسران همجنس مشمل قانون تسری روادید می شوند به این معنی که زوج متاهل همجنس نیز از اقتضائات روادیدی همسرش برخوردار خواهد شد. همچنین زوج های همجنسگرای شهروندان آمریکا از مزایای مهاجرتی مشابه همسران غیرهمجنسگرا برخوردار هستند.

بنا بر حکم دیوان عالی در ٢٠۱۵ که حق ازدواج همجنسگرایان را در سراسر ایالات متحده تضمین کرد، زوج های همجنس در مقابل قانون فدرال با زوج های غیرهمجنس برابر خواهند بود.

آیا این قانون شامل فرزندان و فرزند خوانده ها هم می شود؟

فرزندان و فرزندخوانده های زوج های همجنسگرای  شهروندان آمریکا واجد شرایط مزایای یکسان با فرزندان زوج های غیرهمجنس هستند.

در خصوص پیوند مدنی و زندگی در زیر یک سقف چه اتفاق می افتد؟

تنها روابط قانونی که به صورت ازدواج ثبت شده باشد براساس تعاریف اداره مهاجرت افراد را در انحصار واژه همسر می گنجاند. این شامل زوج های از جنس مخالف نیز می شود.

آیا نامزد همجنسگرای یک شهروند ایالات متحده می تواند روادید دریافت کند؟

همانگونه که نامزدی بین زوج های غیر همجنس شرایط ورود به ایالات متحده برای ازدواج را فراهم می کند، نامزدهای همجنسگرا نیز تا زمانی که واجد دیگر الزامات مهاجرتی باشند، می توانند وارد خاک آمریکا شوند. دیوان عالی ایالات متحده در ژوئن ٢٠۱۵ اعلام کرد که زوج های همجنس می توانند در همه ایالت ها با یکدیگر ازدواج کنند. (پیش از این حکم ازدواج همجنسگرایان فقط در ۳۶ ایالت و واشنگتن دی سی، پایتخت کشور قانونی بود.)

اگر شما همچنان پرسشهایی دارید که پاسخ داده نشده است می توانید به قسمت روادید مهاجرت خانوادگی اداره امور کنسولی وزارت امور خارجه مراجعه کرده یا هنگ اوت گوگل پلاس با موضوع راهنمایی روادید برای زوج های همجنسگرا را تماشا کنید.

نهایت امر، همانطور که کری، وزیر امور خارجه گفت، این است که ازدواجی که در محل وقوعش قانونی شناخته شده می شود، “این ازدواج بر طبق قوانین مهاجرتی ایالات متحده معتبر است و با همه زوج ها به شیوه ای یکسان برخورد خواهد شد.”