دنبال کار می گردید؟ کُدنویسی بیاموزید.

یک دختر با یک کامپیوتر کار می کند
انی لی، ١٦ ساله، در برنامه دختران کُدنویس روی یک طرح کار می کند (عکس از آسوشیتدپرس)
people talking about code
State Dept.

زنان به اندازه کافی در عرصه علوم کامپیوتر حضور ندارند، رشته ای که در دنیای روزافزون دیجیتالی ما مهم و حیاتی است.

در ایالات متحده سازمان “دختران کُدنویس” در این زمینه فعالیت می کند. این سازمان برنامه های فشرده هشت هفته ای را به صورت رایگان در رشته های علوم کامپیوتر، روباتیکس، الگوریتم، طراحی شبکه و توسعه موبایل به دانش آموزان دختر دوره دبیرستان ارائه می دهد. در طی یک دوره تابستانی، دختران برای فیسبوک چندین نرم افزار ساختند و آنها را به شریل سندبرگ، مدیر عامل این شرکت نشان دادند. شرکت های فناوری رو به رشد به استعدادهای جدید نیاز دارند، بنابراین شرکت کنندگان در این برنامه مهارت های حرفه ای خود را تقویت می کنند و در عین حال دوستان جدید پیدا می کنند.

پرزیدنت اوباما اخیراً بر ضرورت یادگیری علوم کامپیوتر تاکید کرد؛ بنا بر اداره آمار کار ایالات متحده، زمینه هایی که خواستار تجربه  در علوم کامپیوتر هستند ازجمله زمینه هایی هستند که سریعترین رشد را دارند.

برای تاکید بر اهمیت علوم کامپیوتر در سراسر جهان و تشویق و ترغیب مدارس برای آماده ساختن دانش آموزان برای آینده، Code.com میزبانی هفته ملی آموزش علوم کامپیوتر را که از ٨ تا ١٤ دسامبر برگزار خواهد شد، بر عهده خواهد داشت. از مدارس در سرتاسر جهان دعوت می شود در “چالش یک ساعت کُدنویسی” شرکت کنند. دانش آموزان از برنامه های آموزشی بهره مند می شود، به انجام فعالیت های مختلف مشغول و به چالش کشیده خواهند شد تا برای یک ساعت کُد بنویسند. سال گذشته، پنج میلیون دانش آموز از سراسر جهان در این چالش شرکت جستند. آیا کشور شما در این برنامه شرکت خواهد کرد؟