آیا کارآفرینان بشریت را به ستاره ها رهنمون می شوند؟

A NASA astronaut does maintenance on the International Space Station. (© AP Images)

پیتر دیاماندیس می گوید: “من از کودکی می خواستم به فضا پرواز کنم.” او اکنون به دیگران برای تحقق بخشیدن به رویاهایشان در زمینه اکتشافات فضایی کمک می کند.

دیامانتیس، بنیاد غیرانتفاعی جایزه ایکس را تاسیس کرد که رقابت های عمومی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت های فناوری را سازمان می دهد. شرکت کنندگان در این رقابت ها، اتومبیل هایی که کارآیی سوخت فوق العاده بالا دارند، دستگاه هایی که نشت های نفتی اقیانوس ها را پاک می کنند یا حتی، آنچنان که در این ویدیو مشاهده می شود، سفینه فضایی ساخته اند.

با آنکه شرکت کنندگان در مسابقات جایزه ایکس از سراسر جهان هستند، اما به باور او، این رقابت ها بیانگر ارزش های آمریکایی هستند. به گفته او: “فرهنگی در ایالات متحده وجود دارد که می گوید، اشکالی ندارد اگر به بهترین دانشگاه ها نرفته ام. ایرادی ندارد اگر این کار را تا بحال انجام نداده ام. اگر رویایی در سر دارم، می توانم به آن تحقق بخشم.”

برای انتخاب موضوع بعدی مسابقات جایزه ایکس رای بدهید. برای آینده دانشمندان جوان سرمایه گذاری کنید و به ایجاد نسل بعدی کارآفرینان در عرصه فناوری کمک کنید. شاید ایده هایشان ما را تا فراسوی ستارگان ببرند.