برای مبارزه با تغییرات آب و هوا به جایزه اسکار نیاز ندارید

مبارزه با تغییرات آب و هوا همین اکنون مهم است. واقعا مهم است. رهبران جهانی باید نقش خود را در این مبارزه ایفا کنند.

کسب و کارها نیز همینطور. کشاورزان نیز همینطور.

همه.

حتی بزرگترین ستاره های هالیوود باید در این مبارزه شرکت کنند. مانند لئوناردو دی کاپریو. یکشنبه شب، درحالی که میلیون ها نفر در سراسر جهان مراسم اعطای جوایز اسکار را تماشا می کردند، دی کاپریو هنگام دریافت جایزه خود، فرصت را غنیمت شمرد و پیام درستی را به گوش همگان رساند. او گفت: ” بیایید این سیاره را بی اهمیت نپنداریم و قدر آن را بدانیم.

این سخنان که بسرعت همه در رسانه های اجتماعی پخش شدحتی توجه جان کری، وزیر امور خارجه، را نیز به خود جلب کرد:

 

John Kerry:

شما چگونه برای مقابله با تغییرات آب و هوا اقدام می کنید؟ #ActOnClimate