چه انگلیسی بدانید و چه فراگرفتن آن را  تازه شروع کرده  باشید، احتمالا وسیله  قدرتمندی یافته اید که برای دستیابی به مهارت های بیشتر به شما کمک می کند. این وسیله چیزی نیست جز تلفن شما.

اما با وجود این همه اَپ برای یادگیری زبان انگلیسی، چگونه می شود اَپ مورد نیازتان را پیدا کنید؟ این پرسش را با سه کارشناس در میان گذاشته ایم.

هایدی هاولند، افسر برنامه دفتر برنامه های زبان انگلیسی وزارت امور خارجه آمریکا، اپ انگلیسی آمریکایی American English app را توصیه می کند که توسط وزارت امور خارجه تهیه شده است. او می گوید: “میلیاردها نفر در سراسر جهان ممکن است به هیچ فناوری به جز فناوری پایه ای تلفن دسترسی نداشته باشند. این اپ به کسانی که به تلفن های هوشمند دسترسی ندارند، کمک می کند.

کنت بیر، معلم زبان انگلیسی در پرتلند ایالت اورگان، و کارشناس انگلیسی به عنوان زبان دوم در تارنمای about.com است. این تارنما اطلاعات در زمینه های گوناگون را در دسترس کاربران قرار می دهد. انتخاب اول او در Conversation English ، Travel English و  English at Work است. او می گوید: هر سه این اپ ها حکایت های جالبی دارند و هر سه برای استفاده از انگلیسی امروزه طراحی شده اند تا انگلیسی آکادمیک.”

کلی رول، نویسنده مقیم تمپا در ایالت فلوریدا و کارشناس تارنمای about.com برای مراحل پیش آزمون و آمادگی برای امتحان است. او با اشاره به Living Language ،  busuu، و Duolingo می گوید: “Living Language و busuu در مطبوعات ذکر می شوند و من از رابط  Duolingo خیلی خوشم می آید.”

[table id=48 /] منابع بیشتر برای یادگیری زبان انگلیسی در تارنمای انگلیسی آمریکایی وزارت امور خارجه در دسترس است.