٥٨ میلیون کودک به علت نداشتن معلم به مدرسه نمی روند. برای اصلاح این وضع به چند میلیون معلم نیاز هست؟ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می گوید به ٤ میلیون، و این نیاز تا سال ٢٠٢٠ به ١٢ میلیون خواهد رسید.

این مشکل در منطقۀ جنوب صحرای آفریقا، جایی که هفت کشور از هر ده کشور دچار کمبود معلم هستند حاد تر است. و اگر این روند حفظ شود، تنها نیمی از ٩٣ کشوری که وضعشان به وسیلۀ یونسکو مورد بررسی قرار گرفته تا سال ٢٠٢٠ به اندازۀ کافی معلم خواهند داشت.

گزارش eAtlas  معلمان  نشان می دهد کدامیک از کشورها با کمبود معلم مواجه هستند.

معلم و دانش آموزان در زیر پلی  که از بالای سرشان می گذرد  دیده می شوند (عکس از آسوشیتدپرس)
معلم و دانش آموزان در زیر پلی که از بالای سرشان می گذرد دیده می شوند و دانش آموزی در حال نوشتن بر روی دیوار است. (عکس از آسوشیتدپرس)

دلیل کمبود معلم چیست؟

خانواده های بیشتری دوست دارند فرزندانشان به مدرسه بروند.  این خواست مطلوبی است، ولی دولتها در بعضی از کشورها بسختی از عهدۀ تأمین آن بر می آیند. در بعضی از کشورها هزینۀ ساختن مدارس جدید، خرید کتاب و تربیت معلمان جدید ممکن است به ١٠ میلیارد دلار یا بیشتر بالغ شود.

بخش تربیت معلم حائز اهمیت است. معلمانی که درست تعلیم نیافته اند دانش آموزانی تحویل می دهند که بد آموزش دیده اند. خوشبختانه برنامه هایی برای کمک وجود دارد. وزارت امورخارجۀ ایالات متحده به برنامۀ مشارکت جهانی برای آموزش  که  در  دهۀ گذشته سیصد هزار معلم تربیت کرده است کمک می کند. و برنامه فولبرایت نیز به معلمان در سرتاسر جهان امکان می دهد تا در دانشگاههای آمریکا در دوره های آموزش حرفه ای شرکت کنند.

و معلمان (دانشجویان نیز) می توانند از اینترنت هم کمک بگیرند. MOOCs  (دوره های کوتاه رایگان و پردامنه اینترنتی) تقریبا در هر موضوع و حوزۀ ممکن، آموزش می دهند. اگر دسترسی به اینترنت مسئله ای باشد، سفارت ها و کنسولگری های ایالات متحده در بیش از ٦٠ کشور اردوگاه های MOOC   را میزبانی می کنند.