Slovensko a USA spoločne spomínajú a vzdávajú česť hasičom z 11. septembra

Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 slovenský národ prejavil svoju hlbokú a dlhodobú podporu Spojených štátov ako aj špecialistov prvého zásahu, ktorí v ten deň pracovali na záchrane životov.

Ako správy o útokoch dorazili na Slovensko večer dňa 11. septembra, mnohí Slováci priniesli sviečky k americkému veľvyslanectvu v Bratislave a tak preukázali svoju podporu. Na prejav podpory držali stráž pred veľvyslanectvom, zatiaľ čo Američania vnútri zápasili s touto tragédiou.

„Bol som prekvapený provizórnou svätyňou, ktorá sa zjavila pred dverami veľvyslanectva, kde ľudia nakládli kvety, sviečky a kondolenčné listy,“ spomína vtedajší Chargé d’Affaires Gregory Orr. „Návštevníci prišli vyjadriť svoj zármutok a solidaritu slovami, darmi a gestami. Úctu prišla vzdať dokonca aj skupina hasičov v slávnostných rovnošatách na pamiatku ich amerických kolegov, ktorí prišli o životy.“

Hasič z bratislavského hasičského zboru Juraj Kopúnek mal práve službu, keď sa dozvedel o útokoch v meste New York. Spolu s kolegami sa pozerali na správy a boli hlboko zarmútení.

„Mysleli sme na našich kolegov zo zboru FDNY a dúfali sme, že ich čo najviac stihlo uniknúť z miesta havárie pred zrútením,“ povedal. „Myšlienka pomôcť zboru FDNY vznikla v ten večer.“

Kopúnek a hasiči z jeho stanice sa ponúkli, že vyšlú špeciálnu hasičskú jednotku do New Yorku na pomoc pri záchranných prácach. Hoci sa im do New Yorku nepodarilo vycestovať, Kopúnek s kolegami poslali špeciálny symbol ich podpory – podpísaný hasičský plášť.

5 osôb stojacich so spomienkou na 11.september (S povolením Juraja Kopúnka)
Bratislavskí hasiči darovali hasičský plášť hasičom z mesta New York. Zľava, Juraj Matis, Peter Justin Topolský, Aneta Parišková, Juraj Kopúnek a Dušan Timko. (S povolením Juraja Kopúnka)

Veľvyslanec USA na Slovensku Ron Weiser v New Yorku prezentoval podpísanú rovnošatu newyorským hasičom.

Počas ďalších rokov si hasičský zbor mesta New York a bratislavskí hasiči vymenili viaceré spomienkové predmety, ako napríklad hasičskú prilbu a drevenú sochu sv. Floriána – patróna hasičov.

Na 10. výročie 11. septembra Kopúnek pricestoval do New Yorku a opäť sa spojil s priateľmi z hasičského zboru mesta New York.

„Navštívil som epicentrum a všetky hasičské stanice zboru FDNY, kde mi miestni hasiči ukázali naše dary, ktoré si dodnes s láskou vážia,“ povedal.

Ďalšie informácie a výmenné predmety budú vystavené na Slovensku v rámci výstavy „Nikdy nezabudneme“ od 7. septembra do 30. septembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.