ABD, işletmelerin Sincan’daki zorunlu işçilikten uzak durmasına yardım ediyor

ABD hükümeti, tedarik zincirlerini ve yatırımlarını Sincan’daki zorunlu işçilik ya da diğer insan hakları ihlalleri riskinden korumaları için işletmelere yardım konusunda daha fazla rehberlik ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 13 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada: “Güncellenmiş Uyarı metninde; Sincan’da ve Çin genelinde zorunlu işçilik ve diğer insan hakları ihlalleri konusunda suç ortaklığı yapılması nedeniyle, Sincan’la tedarik zinciri ve yatırım bağları olan işletmelerin risklerinin arttığına vurgu yapıldığını” ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile diğer beş ABD kamu kurumu, 13 Temmuz’da güncellenmiş Sincan Tedarik Zinciri İşletme Uyarılarını (PDF, 697KB) yayımladı. Metin’de, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Sincan’daki suiistimallerine bağlı hukuki, ekonomik ve itibari tedarik zinciri riskleri hakkında işletmeler uyarılıyor. Sincan’dan ürün tedariki yapan işletmelerin, ABD yasalarının ihlaliyle ilgili yüksek risk taşıdığını belirtiyor.

Blinken, Uyarı metnini, Sincan’daki zorunlu işçilik, insanlık suçları ve soykırımdan ÇHC’nin sorumlu tutulması için ABD ve uluslararası ortakların devam eden çalışmalarıyla ilişkilendirdi.

“Dışişleri Bakanlığı
Bugün birçok ABD kurumu, Sincan’la tedarik zinciri ve yatırım bağlantıları olan işletmeler için Çin’in bölgede devam eden insan hakları ihlallerinden ötürü artan riskleri ifade eden güncellenmiş Sincan Tedarik Zinciri İşletme Uyarı metnini yayımladı.”

Yeni uyarı metni, ABD hükümeti’nin 1 Temmuz 2020’deki orijinal sürümünü güncelliyor.

ÇHC, en azından Mart 2017’den bu yana, Sincan’da yaşayan ve çoğunlukla Müslüman olan Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerine karşı bir baskı politikası gütmekte.

Yeni uyarı metni; ÇHC merkezli birçok firmanın, 1 milyondan fazla insanı toplama kamplarında hapsetmek, yaygın gözetime tabi tutmak, ve tarım, madencilik, yenilenebilir enerji ve tekstil de dahil olmak üzere sanayide devlet-destekli zorunlu işçilik gibi ÇHC suçlarına ortak olmaları konusunda uyarıyor.

ABD hükümeti, işletmelere ve yatırımcılara, Sincan ile bağı olan şirket ya da ürünler konusunda tedarik zincirlerini ve iş anlaşmalarını gözden geçirmeleri için baskı yapıyor. Çin’de zorunlu işçiliğe başvuran şirketlerle, gözetim yapan şirketlere teknoloji sağlayan firmalarla ya da baskı rejimini destekleyen finans kuruluşlarıyla çalışmamaları konusunda firmaları uyarıyor.

Uyarı metninde; işletmelerin, araştırmacıların, yatırımcıların ve diğerlerinin, “Sincan’da ya da Sincan’la bağlantılı olarak insan hakları ihlallerine karışmış kurum ve şahıslarla ilişki kurmaktan doğacak önemli itibari, ekonomik ve yasal risklerden haberdar olmasının gerekli olduğu” ifade ediliyor.

Uyarı metninde, gözetim teknolojileri hakkında ayrıntılı bir inceleme tespiti ve ABD hükümetinin, ÇHC insan hakları ihlallerini caydırma konusundaki çalışmalarıyla ilgili güncel bilgi de sağlanıyor. Bunların arasında insan hakkı ihlallerinde sorumluluğu olan ÇHC yetkililerine karşı yaptırımlar ile zorunlu işçilik yoluyla imal edildiğine kanaat getirilmiş ürünlerin ithalatını yasaklayan 1930 yılına ait Gümrük Tarifesi Kanunu’nun 307 sayılı Kısmı’nın uygulanması da bulunuyor.