Federal Hükümet: Beyaz Saray ve Meclis’ten Daha Fazlası

(State Dept./Doug Thompson)

Bu makale, federalizmin Amerika’da nasıl işlediğine dair üç bölümden oluşan dizinin bir parçasıdır. Diğer bölümler yerel ve eyalet hükümetlerine odaklıdır.

Amerika’daki federal yasalar ülkenin her yerinde, her eyalet ve şehirde geçerlidir. Meclis ve Başkan’ın, bu yasaların oluşması ve uygulanmasında üstlendiği önemli rolleri vardır, ama yalnız değildirler.

Amerika Yüksek Yasama Konseyi’nde görevli uluslararası ilişkiler ve federalizm direktörü, ülkenin dış ve savunma politikalarının uygulanmasından sorumlu federal kurumları kast ederek “Dışişleri Bakanlığı’na gerçekten ihtiyacımız var. Savunma Bakanlığı’na gerçekten ihtiyacımız var,” der.

ABD “federalizm” denen bir sisteme dayanır: Federal Hükümete verilmeyen güçler eyaletlere ve halka ayrılır. Bu, anlaşılması önemli bir kavramdır çünkü vataandaşlar her gün farklı seviyelerde hükümet ile bir kaç yoldan karşılaşmaktadırlar.

Federal Hükümet Ne İş Yapar?

Sadece Federal Hükümet, eyaletler arası ve dış ticareti düzenleyebilir, savaş ilan edebilir, vergi koyabilir, harcamaları ve diğer ulusal politikaları düzenleyebilir.

Bu faaliyetler genelde, 435 üyeli Temsilciler Meclisiyle 100 üyeli ABD Senatosu’ndan meydana gelen Kongre’nin oluşturduğu yasama organıyla başlar. Nüfus sayısına bakılmaksızın 50 eyaletten her birine iki senator düşer. Her eyalete düşen temsilci sayısı ise o eyaletin nüfusuna bağlıdır. Kongre’nin onayladığı kanun teklifleri daha sonra imzalanarak yasa halini almak üzereBaşkan’a gönderilir veya veto ile reddedilir.

Yürütme organı, Kongre’nin yaptığı yasaları uygulamaktan sorumludur ve Başkan, danışmanları ve birden fazla bakanlık ve resmi dairelerden meydana gelir. Her bakanlığın başında, Başkan’ın Senato’nun tavsiyesi ve rızası ile atadığı bir bakan bulunur. ABD’nin onikiden fazla bakanlığı bulunur ve her biri belli görevlerden sorumludur. Örneğin Hazine Bakanlığı’nın görevlerine paranın basılması ve düzenlenmesi de dahildir.

Başkan, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı olarak da görev üstlenir. Bu, Başkan’ın askeri silahlarının nasıl kullanılacağını, askerlerin nereye konuşlandırılacağını ve gemilerin nereye gönderileceğini yönetmesi demektir. Ordunun generalleri ve amiralleri, talimatlarını Başkan’dan alır.

Bu grafik, hükümetin her organındaki kurum türlerini özetlemektedir.

Federal, eyalet ve yerel seviyelerde yönetimin her organında yönetici pozisyonundaki kişileri gösteren tablo (Dışişleri Bakanlığı/J. Maruszewski)
(Dışişleri Bakanlığı/ J. Maruszewski)

Yüce Divan, ABD’deki en yüksek federal mahkemedir ve Amerikan halkının yasalara göre eşit adalete sahip olmasını güvence altına alır. Bu mahkemenin dokuz yargıcı — bir baş hakim ve sekiz üye hakim — yasaları, Meclis’in onayladığı bir yasanın yasallığı konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktığında, adil ve tarafsız bir şekilde yorumlar; ki bu da federal bir resmi dairenin uyguladığı bir düzenlemedir.

Anayasa, tüm ulusun seçtiği başkana, yargıç ataması için yetki verir. Bu yargıçlar, hükümetin organları arasında denetim ve kontrol mekanizmasının idame ettirilmesi konusunda, Senato’nun onayını ister.

Başkanın Yüce Divan’a atadığı Yargıç Neil Gorsuch ile 2017’de yemini sırasında Donald Trump “Kurucularımız güçler ayrılığını getirmiştir çünkü vatandaşlarımızı korumanın ve Anayasamızı güvende tutmanın en iyi yolunun bu olduğunu biliyorlardı,” demiştir.

Yüce Divan’ın çığır açan kararları, Amerika’nın hayatına şekil verir ve sonuçları günümüzde hala hissedilir. Bunlara kamu okullarında ırk ayrımını yasaklayan 1954 Brown-Eğitim Kurulu davası da dahildir.

Federal hükümet’in bu üç organı, Başkan ulusa seslenişini Meclis ile birlikte yaptığında, ABD Meclis Binası’nda bir araya gelir. Bu konuşma, gelecek sene için başkanın gündeminde ne olduğunu dile getirmesinde kendisine bir fırsat sunar. Bu sesleniş geleneksel olarak Ocak veya Şubat’ta, Meclis’in yeni oturumundan sonra yapılır. Başkan Trump,üçüncü ulusa seslenişini 4 Şubat’ta gerçekleştirmiştir.

Bu hikayenin bir versiyonu daha önce 26 Aralık 2017’de yayımlanmıştır.