seçimler

(© Dave Weaver/AP Images)

Neden Iowa? Başkanlık Ön Seçimlerinin Mantığını Anlamak.

ABD'deki eyaletlerde seçmenler başkan adayı adaylarını birkaç farklı yolla seçerler. ABD başkanlık ön seçimleri hakkında bilgi edinin.
Seçilmiş resmi görevlileri yerel yönetim hizmet verenlerinin arkasında dururken gösteren bir resim (Eyalet Böl./D.Thompson)

Yerel yönetim: Belediye başkanları, polis, okul yönetim kurulları iş başında

Amerikalılar en çok kamu güvenliğinden okul standartlarına kadar hizmet sağlayan yerel yönetimlerle etkileşim kurarlar. Bu ABD federalizmi serisinin bir parçasıdır.