Seçilmiş resmi görevlileri yerel yönetim hizmet verenlerinin arkasında dururken gösteren bir resim (Eyalet Böl./D.Thompson)
(Dışişleri Bakanlığı./D.Thompson)

Bu makale, federalizmin Amerika’da nasıl işlediğini anlatan üç bölümlük bir seride yer almaktadır. Diğer bölümlerde, eyalet yönetimleri ve federal hükümete odaklanılmaktadır.

Sandy Evans, lise olarak da bilinen orta dereceli okulların daha geç saatlerde başlaması için yaklaşık altı yıldır Virginia’daki Fairfax İlçesi Okul Yönetim Kurulu’na baskı yapıyor. Evans, 12 üyeli okul kurulunda boş olan bir pozisyona seçilmeyekarar verdi ve kazandı. Liselerin sabah 7: 20’den sonra başlaması için yürüttüğü çabalara devam etti.

2014 yılında, yeni bir yöneticiylediğerlerinin desteklediği Evans ve okul yönetim kurulundaki yeni üyeler, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 10. bölgesi olan Fairfax İlçesi Okul Bölgesi’ndeki liselerin sabah saat 08.00’dan sonra eğitime başlamalarını onayladı. Evans, “Tabii ki tek sorun bu değildi ama bu kurulda bunu yapmak kesinlikle benim için öncelikli bir konuydu” dedi.

ABD’deki yerel yönetim sistemine hoş geldiniz.

Yerel yönetimler ne iş yapıyor?

ABD’de, “federalizm” adı verilen bir sistem vardır: Federal hükümete verilmeyen yetkiler, eyaletlere ve halka aittir. Bu, esasen konuyu anlamak için önemli bir kavram, çünkü vatandaşlar her gün farklı düzeylerde yönetimlerle farklı yollarla karşılaşıyorlar.

Washington merkezli bir örgüt olan Amerikan Yasama Konseyi’nde uluslararası ilişkiler ve federalizm direktörü olan Karla Jones, yerel yönetimin, Amerikan yaşamının önemli bir köşe taşı olduğunu belirtiyor ve bunu da yerel yönetimlerin vatandaşların en çok etkileşimde bulunduğu mercii olmasıylaaçıklıyor. Yerel yönetimler, temel vatandaş hizmetleri alanında geniş bir alana sahiptir. Bunlar arasında su ve kanalizasyon hizmeti, çöp toplama, kar temizleme, barınma hizmetleri ve ulaşım, okul müfredatına ilişkin standartların yürürlüğe konması ve halkın korunması yer almaktadır.

Örneğin, Amerikalılar evlerindeki bir krizi bildirmek için acil servis çağırdığında, yerel bir polis memuru, itfaiyeci veya sağlık görevlisi soruşturma için eve gelir. Bu ilk müdahale ekiplerine çoğunlukla gelirlerini yerel vergilerden alan yerel yönetim tarafından ödeme yapılır ve ekipler yönetim karşı sorumlu olurlar.

Jones konuyu “Yönetimin temeli budur ve ulusal hükümete verilmeyen yetkilerin eyaletlere ve yerel yönetimlere devredilmesi, federalizmimizden kaynaklanmaktadır.” şeklinde açıklıyor.

Bu grafikte, yönetimin her kolundaki merciilerözet şekilde veriliyor

Federal, eyalet ve yerel seviyelerde yönetimin her organında yönetici pozisyonundaki kişileri gösteren tablo (Dışişleri Bakanlığı/J. Maruszewski)
(Dışişleri Bakanlığı/ J. Maruszewski)

Kaç tane yerel hükümet var?

ABD’de her beş yılda bir yapılan ve en son 2017’de gerçekleştirilennüfus sayımına göre, ABD’de yaklaşık 90.000 yerel yönetim birimi bulunuyor.

Illinois, yaklaşık 7.000 yönetim birimiyle en fazla yönteim birimine sahip eyalet konumunda. Hawaii ise 21 yerel yönetim birimiyle en az yöntetim birimi olan eyalet.

Genel olarak, yerel yönetim iki katmana ayrılır: ilçeler (Louisiana’da mahalle ve Alaska’da ilçe şeklinde adlandırılmaktadırlar) ve belediyeler veya şehirler / kasabalar olarak adlandırılan daha büyük idari birimler. Kimi hallerde, ilçeler kazalara ayrılır.

Eyalet anayasasına bağlı olarak, belediyeler çeşitli şekillerde yapılandırılabilir veköy, mahalle, kasaba, ilçe veya şehir işeklinde adlandırılabilirler.

Yerel yönetim tamamen uzlaşma ile ilgilidir. Örneğin, Evans başlangıçta liselerin eğitime sabah 8: 30’da başlamasını istiyordu. “Herkesin bunu yapabilmesi için biraz fedakarlık yapması gerekiyordu. Başkalarını dinlemeyi ve uzlaşmayı öğrenmelisin” diyor Evans.

Bu makalede geçen hikayenin bir versiyonu daha önce 20 Aralık 2017’de yayınlanmıştır.