video - search results

If you're not happy with the results, please do another search
Tựa đề và thay thế: Những hình ảnh Tổng thống Trump vẫy tay chào từ Air Force One (Hình ảnh © AP) Chú thích: (Hình ảnh © AP)

Tổng thống Trump đến Châu Á

President Trump travels to East Asia November 5–14 to strengthen economic and security ties. Check here often for updates on his trip.