Michael Buchanan

332 POSTS 0 COMMENTS

Chiếc tàu cứu 14,000 người— và cha mẹ của tổng thống

Vào tháng 12, 1950, trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sinh ra, cha mẹ và chị của ông nằm trong số hàng...